C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

Молба за правна помощ до съда по образувано дело
Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние
Молба за освобождаване от съдебни такси
Декларация за даване на съгласие за сключване на граждански брак
Молба за сключване на граждански брак
Заявление за отказ от наследство
Молба за удостоверение за наличие на изпълнителни дела
Молба за образуване на изпълнително дело
Молба за издаване на изпълнителен лист
Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка
Молба за връщане на внесена парична гаранция
Молба теглене на сума от влог на непълнолетно дете
Молба за теглене на сума от влог на малолетно дете
Молба за издаване на документи по брачни дела
Заявление за издаване на свидетелство за съдимост
Молба за издаване на препис на лице, което не е страна по дело-съдебно удостоверение
Молба за издаване на препис на лице, което не е страна по дело-преписи
Молба за издаване на незаверен препис - решение /определение/, присъда
Молба за издаване на незаверен препис
Молба за издаване на заверен препис
Молба за издаване на съдебно удостоверение
Молба за връщане на документи
Молба за подаване на документи

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация